Skip navigation

A madarak fontosabb csoportjai - előfordulásuk

A madarak osztályánál három alosztályt különít el a rendszertan.

 Futómadár szabásúak (lapos szegycsontúak)

Az első alosztályba a futómadár szabásúak tartoznak, melyek közös sajátossága, hogy lapos a szegycsontjuk, ezért lapos szegycsontú alosztályként is emlegetik az ide tartozó madarakat. Ezeknek a nagy testű madaraknak repülésre alkalmatlan, rövid szárnyuk van, de lábaik izmos futólábak. Magyarországon egyetlen futómadár sem él. A különböző földrészeken más-más futómadár fajok találhatók. Afrikában él a strucc, Dél-Amerikában a nandu, Ausztráliában az emu és a sisakos kazuár, Új-Zélandon a kivi.

Repülő madarak (tarajos szegycsontúak)

A második alosztályba a repülő madarak tartoznak, melyeknek közös sajátossága a tarajos szegycsont, ezért tarajos szegycsontúak alosztály névvel is emlegeti ezt a csoportot a szakirodalom. Magyarországon csak repülő madarak élnek, melyek közül körülbelül 200 faj rendszeresen fészkel hazánkban és körülbelül 150 faj ideiglenesen tartózkodik vagy átvonul hazánk területén. A táplálékhoz és az adott élőhelyhez változatos testfelépítéssel alkalmazkodtak, így több rendbe sorolhatók. A madarak jelentősebb rendjeit a Magyarországon is megtalálható madárfajok figyelembevételével mutatjuk be.  A Magyarországon élő madarak túlnyomó többsége – kb. 15 faj kivételével – védett vagy fokozottan védett. 

Szárnnyal evezők

A harmadik alosztályba a szárnnyal evező madarak; az egyenlítőtől délre élő pingvinek tartoznak.