Skip navigation

6.1.1. A szivacsok általános jellemzése

Megjelenésükben nem igazán állatszerűek, mégis rendelkeznek sok olyan tulajdonsággal, ami az állatokra jellemző.  A szivacsok álszövetes állatok, különböző feladatú sejtjeik csak sejttársulásokat alkotnak. Annak ellenére, hogy a sejtek működésükben elkülönülnek egymástól, szöveteik nem alakultak ki (így szerveik sem), ezért a szivacsokat álszövetes szerveződésűeknek nevezzük. Az álszövetes szerveződést támasztja alá az a tényszerű megállapítás is, hogy a szivacsok sejtjei között gyakran megfigyelhető a működés (funkció) megváltozása.

A sok sejtből álló szivacstest szűrőszervezet és telepekben él. A kifejlett szivacsok helyhez kötöttek, (szesszilisek) amely azt jelenti, hogy az életük nagy részét sziklához vagy más szilárd felszínhez tapadva töltik, táplálékukat pedig a környező vízben lévő apró részecskék kiszűrésével szerzik meg. Egy jellegzetes szivacs sejtekből és szilárd vázból álló, csatornákkal átszőtt lyukacsos szervezet.  

A szivacs testének felépítése
forrás: elte.prompt.hu

A szivacs testét képező két sejtsor között sok-sok pórus figyelhető meg. A külső felszínen található likacsokon keresztül szippantja be a vizet, melyet az állat belső sejtrétegében elhelyezkedő speciális galléros-ostoros sejtek ostorai mozgatnak. Ezek a galléros ostoros sejtek bélelik az űrbélbe nyíló csatornákat, és a vízben lévő táplálékszemcsék valamint az oxigén kivonása a feladatuk. A táplálékot az amőboid mozgású vándorsejteknek adják át, melyek megemésztik, majd egy kocsonyás rétegbe (mezoglea) vándorolva szétosztják a tápanyagot a sejteknek. A megszűrt víz a többi felesleges anyaggal együtt egyetlen, a szivacs tetején lévő nagy nyíláson (ősszájon) keresztül távozik.  A szivacs külső sejtrétegében tűképző sejtek találhatók, amelyek mész, - kova, - szaruszármazékokat termelnek. Ezek a fajra jellemző anyagból és felépítésből álló tűk védik az élőlényt és összekapcsolódásukkal támasztóvázzá alakulnak. Rendszertani besorolásuk a váztípusok alapján történik. (rendszerezésüket lásd alább) Szintén a külső réteg sejtjei között ivarsejtképző sejtek, valamint ingerlékenységre képes idegsejtszerűen működő, de idegrendszerré össze nem kapcsolódó sejtek találhatók.