Skip navigation

1. fejezet: A változatos élővilág kialakulásának feltételei és körülményei

A világegyetem folyamatosan változik, zajlik az evolúció. Az evolúció kifejezés fejlődést jelent, amely az anyag-, energia és az élőlények folyamatos változásából áll. Az evolúciós változások részletes ismertetése nem célja a tananyagnak, így ebben a fejezetben csak összefoglaljuk azokat a körülményeket, amelyek jelentős szerepet töltöttek be az élet megjelenésében, elterjedésében és az élővilág folyamatos változásában, azaz fejlődésében.