Skip navigation

7.1. Élőlények és környezetük

Legtágabb élőhelyünk a Föld az űrfelvételek alapján csodálatosan fénylő kék bolygó. Kék színét hatalmas óceánjai és a vastag levegőréteg okozza. Bolygónk különlegességét nemcsak a föld- (litoszféra), a levegő- (atmoszféra) és vízburka (hidroszféra) adja, hanem ezeket a helyeket benépesítő igen változatos élővilág. Ha az élőlények térbeli és időbeli elterjedését figyeljük vagy vizsgáljuk, akkor a változatos megjelenésük mellett azt tapasztaljuk, hogy valamilyen rendezőelv szerint rendszerszerűen népesítik be a természetet. Az élőlények csak azon az élőhelyen érzik jól magukat, amelyhez megfelelően alkalmazkodtak. Ebben a részben arra világítunk rá, hogy az élőlények mely helyeken, milyen formában élnek. Arra is kitérünk, hogy az élő és élettelen környezeti tényezők hogyan határozzák meg az élőlényeknek egy adott élőhelyen való előfordulását.

Az élőlények a nekik megfelelő élőhelyeken találhatók meg. Az ökológia olyan tudomány, amely azt kutatja, hogy egy-egy populációt hol találunk meg. Arra is választ keres, hogy egy adott helyen milyen mennyiségben és miért éppen ott fordulnak elő. Az ökológia a különböző egyed feletti szerveződési szintek (szupraindividuális organizáció, ld. korábban) összetételét, adott helyen és időben együtt élő élőlények együttélésének okait, mechanizmusát, hátterét kutató tudományág. Ezen kiadvány terjedelmi okok miatt nem részletezi az élőlények és környezetük bonyolult kölcsönhatását.