Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

Olvasnivaló

Dr. Varga Zoltán (2002): Ők élnek Pannóniában. Well-Press Kiadó Kft., Miskolc.

Fekete Gábor - Varga Zoltán (szerk. 2006): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Fűzné Dr. Kószó Mária (2014): Állattani ismeretek és gyakorlatok. Digitális tananyag. A tankönyv a TÁMOP -4.1.1.C-12/KONYV-2012-0004 projekt keretén belül készült

Tardy János (2007): A magyarországi vadvizek világa. Hazánk Ramsari területei. Alexandra Kiadó, Budapest. 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/allatrendszertanigyakorlatok/book.pdf