Skip navigation

7.1.4. A fülke (niche) fogalma

A populációk és azok egyedei nem általánosságban fordulnak elő mindenhol a földi bioszférában, hanem egy meghatározható háromdimenziós fülkében. Minden pont a fülke része, ahol az egyed illetve a populáció egyedei megjelennek valamilyen élettevékenységük miatt. Egy fészkelő madár a fészkétől eltávolodik és a talajon vagy a levegőben zsákmányol, táplálékot gyűjt. Ez is a fülke része. De ha ugyanez a madár fiókáival együtt útnak indul Afrika felé, és ott a megszokott körzetében áttelel, majd tavasszal visszaindul, ezek a területek (a vonulás közbeni “folyosók”) is a fülke (niche – ejtsd:nis) részei.

A fülke (niche) fogalma szorosan összefügg a versengéssel. Ha két populáció egyazon helyen él és azonos erőforrást használ, akkor a fülkéjük átfedi egymást, aminek versengés a következménye. Ha a két populáció biológiai tulajdonságai az erőforrás tekintetében jelentősen megegyeznek, akkor olyan erős versengés jöhet létre, hogy az egyik populáció kipusztul. Ezt bizonyították két egysejtű fajjal laboratóriumi körülmények között, ahol azonos víztérben a két faj populációinak azonos volt a niche-e, (tehát a környezettel szemben támasztott igényük is erősen hasonló volt), ebben az esetben az egyik faj (a gyengébb) általában kipusztul. Ilyen versengés esetén azonos fülkéjű populációk tartósan nem élhetnek együtt, ezt Gause-szabálynak nevezi a szakirodalom. 

Ha a gyengébb fajnak ugyanezen esetben rendelkezésére áll egy olyan erőforrás, pl. búvóhely, amellyel a versengés hatását ki tudja védeni, akkor kisebb egyedszámmal ugyan, de túl tudja élni a kompetíciós nyomást.