Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom

Dr. Varga Zoltán (2002): Ők élnek Pannóniában. Well-Press Kiadó Kft., Miskolc.

Fekete Gábor - Varga Zoltán (szerk. 2006): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest.

Tardy János (2007): A magyarországi vadvizek világa. Hazánk Ramsari területei. Alexandra Kiadó, Budapest.

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_okologia/ch05.html