Skip navigation

2. fejezet: Az élőlények szerveződési szintjei

Az élővilág szerveződésében egymásra hierarchikusan felépülő szerveződési szintek figyelhetők meg. A magasabb szervezettségűek az alacsonyabb szinteket magukba foglalják, kapcsolatuk kölcsönös. A hosszú idejű evolúció által kifejlődött szervezeti fejlettség „beépül” a következő evolúciós lépcsőkbe. Fontos megjegyezni, hogy minden szintre külön sajátos jelenségek és törvényszerűségek a jellemzők, nem egyszerűen a részeknek, az alacsonyabb szinteknek az összetételéből állnak. Rendszerszemléletű megfogalmazással ez azt jelenti, hogy egy kiválasztott élőlény egy egyede (például a Cicó nevű házi macska) szervezete alkot egy egységes nyílt anyagi rendszert, mely szervrendszerekből, szervekből, szövetekből, sejtekből, mint alrendszerekből és rendszert alkotó anyagokból épülnek fel. Ezeken az alrendszereken belül és az alrendszerek között, valamint az egész szervezet (mint nyílt rendszer) és környezete között folyamatos kölcsönhatások (interakciók) zajlanak. Ebben a fejezetben az élőlények szerveződési szintjeit és rendszerezésük alapjait tekintjük át.