Skip navigation

10.3.5. Bükki Nemzeti Park

A Bükki Nemzeti Parkot 1976-banalapították, amely az Északi-középhegységben elhelyezkedő Bükk-hegység tömbjét foglalja magába. A hegység geológiai képződményei mellett az élővilága is jelentős, mivel nagy kiterjedésű, bár többnyire erdészetileg kezelt erdőségei vannak.

A Bükki Nemzeti Park növényvilága

A Bükk növényzeti képét elsősorban a kontinentális, valamint az Erdély és a Kárpátok közelségére utaló növényfajok és társulások megjelenése határozza meg. A védett sziklazugokban két melegigényes harmadkori faj vészelte át az utolsó eljegesedést: a szirti pereszlény és a magyarföldi husáng. Alhavasi reliktum-növényei a sárga ibolya, (hazánkban csak itt található meg), a havasi ikravirág, hegyi kőtörőfű, tarka nyúlfarkfű,  havasi iszalag és a korai szegfű. A jégkorszak utáni hideg, kontinentális idők tanúi az úgynevezett posztglacialis reliktumok, mint például a poloskavész, északi sárkányfű, amely csak itt fordul elő hazánkban.

Bennszülött fajok: a Vrabélyi-estike és a      meredek dolomit- és mészkősziklák gyepalkotója a magyar nyúlfarkfű.

A montán bükkösök jellegzetes növénye a  kárpáti sisakvirág és a pávafarkú salamonpecsét. A szubmontán bükkösök növényei pedig a szagos müge és a bükksás. A sziklai bükkösök képviselője az enyves aszat és a boldogasszony papucsa. A szurdokerdőkre jellemző a havasi turbolya, az erdei holdviola és a gímpáfrány.

A mészkősziklagyep-társulás kárpát-pannóniai bennszülött faja a korai szegfű, tátrai hölgymál, a sziklai borkóró és a szártalan bábakalács. (utóbbi rajza látható a Bükki Nemzeti Park logójában is)

A Bükki Nemzeti Park állatvilága

A Bükkben élő endemikus faj például a Gebhardt-vakfutrinka, szubendemikus alfaj pedig a bükki szerecsenboglárka. A petényi márna a patakok ritka lakója és Kárpát-medencei endemikus hal. A montán régióban szórványosan előfordul az alpesi gőte.  A békák közül legjellemzőbb itt a gyepi béka. Csupán a hegység néhány pontján előforduló pannon gyík a legértékesebb hüllő. A madarakat körülbelül 100 fészkelő faj képviseli, melyek közül lassan telepszik vissza a 70-es években eltűnt uhu. A Bükki Nemzeti Parkról bővebben a http://bnpi.hu/ honlapon informálódhat.