Skip navigation

Feladatok

1. Feladat

Ismertesse, hogy a mai változatos élővilág kialakulásában milyen tényezők játszottak szerepet!

2. Feladat

Sorolja fel a biológiai evolúció fontosabb állomásait!