Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

Olvasnivaló

Csányi Vilmos (1979): Az evolúció általános elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Dr. Kacsur István – Dr. Kováts Nóra (1996): A biológia alapjai. Veszprémi Egyetem, Veszprém.

Vida Gábor (szerk. 1982): Az élővilág evolúciója. Evolúció II. Natura, Budapest.