Skip navigation

Felhasznált és javasolt irodalom

Olvasnivaló

Tuba –Szerdahelyi – Englomer – Nagy (2007): Botanika II. Rendszertan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kincsek Irén (2008): A növénytan alapjai. Tanítószakosok számára. SZEK Juhász Gyula Kiadó, Szeged.