Skip navigation

Kérdések – feladatok

1. Feladat

Mutassa be a zöldmoszatok fajain a testszerveződés bonyolódását! Biológiailag mi az előnye a testszerveződés fejlődésének?

2. Feladat

Hasonlítsa össze a mohák és a harasztok kétszakaszos egyedfejlődését (nemzedékváltakozását)!

3. Feladat

Miért fejlettebbek a nyitvatermők a harasztoknál?

4. Feladat

Hasonlítsa össze az egyszikű és kétszikű növényeket a táblázatban megadott szempontok segítségével!

Szempontok

Kétszikűek

Egyszikűek

Evolúciós megjelenésük

 

 

Sziklevél

 

 

Gyökérzet

 

 

 

 

Szár

 

 

 

 

 

 

 

 

Levél

 

 

 

 

Virág

 

 

 

 

Termés