Skip navigation

10.1. Drámapedagógia és környezeti nevelés

A drámapedagógia több szempontból is korszerű eszköz a környezetismeretet és természetismeretet oktatók kezében. Elsősorban a csoportos játéktevékenységre épít, eszköze lehet olyan valós, mindennapi problémák feldolgozásának, amely a gyerekeket (ebben az esetben a résztvevő játékosokat) a cselekvésre ösztönző folyamatokon keresztül érzelmileg is megérinti, azaz a kitűzött oktatási célok mellett a tanulók attitűdformálásának egyik eszköze. Egy komplex folyamatot generál, mely fókuszában a megtapasztalás, a megértés, cselekvés, az érzelmek együttesen jelennek meg egy természetes folyamatba ágyazva. Segítségével könnyebben tudjuk a tanulókban az ökológiai szemléleten alapuló világkép és környezeti kultúra valamint a környezettudatos magatartásforma kialakítását megvalósítani.

A drámapedagógia és a környezeti nevelés közös elemei:

  • Holisztikus szemléletmód
  • Konstruktivista szemléletmód
  • A bevonódás által élményszerzés
  • Külvilág megismerése
  • Ön és társismeret
  • Hatással van a gyerekek értelmi érzelmi fejlődésére
  • Hatással van a gyerekek szokásaira