Skip navigation

6.3. A didaktikai játék

Azok a játékokat, amelyeket a tanítás – tanulás folyamatába építünk, didaktikai játéknak nevezünk.  Szorgalmazzuk, hogy a játék kerüljön vissza az iskolába az őt megillető helyre, hisz élénkít a monotonitásban, fokozza a teljesítményt, elűzi a tanulás okozta fáradságot, könnyebbé teszi a nevelő munkát, első osztályban segíti az óvoda – iskola átmenetet.

Azokban a játékhelyzetekben, ahol a játék kimenetele problémamegoldást is igényel, a kreativitás is megjelenik. A problémamegoldó ismeretszerzés történhet szavakkal, képekkel, szimbolikus jelekkel, cselekvéses formákkal, modellekkel történő játékkal.

A néhány perces didaktikai játékokat játszhatjuk motivációként, a gondolkodás megindítására óra elején, vagy, ha úgy látjuk fáradtak óra közben, elmélyítés, gyakorlás, összegzés gyanánt óra végén. Az óra végi jutalomból kezdeményezett játék is gyakori, itt vigyázzunk, ezért ne zsaroljuk egész órán a gyerekeket. A didaktikai játékok nevelő hatása akkor érvényesül, ha óráinkon rendszeres a játék.

A didaktikai játékokat minden alkalommal értékelnünk kell, ennek hiányát a gyerekek nem is fogadják el. Számukra lényeges, hogy egyértelműen kihirdessük a játék eredményét. Osztályozni azonban nem szabad a játékot, hiszen ezzel éppen a játék lényegét veszítjük el. Arra figyeljünk, hogy az iskolai gyakorlatban oly gyakran hallott „A győztes csapat tegyen piros pontot a füzetébe!” is ide tarozik.

A didaktikai játékok szervezésénél is érdemes figyelembe venni a gyermekek egyéniségét. A visszahúzódó gyereket nem célszerű először szerepeltetni, mert gátlásosabbá válhatnak. A többiek oldottsága az ilyen gyereket is magával ragadja idővel. Az izgágább, élénk gyerekeket nem érdemes váratni, várakozás során megnehezítik életünket, a játékvárás öröme egy dühös fegyelmezéssé válhat. Általában azt mondhatjuk a játék során is érdemes a gyerekek egyénisége szerinti heterogén csoportot létrehozni, az erős, ingerlékeny gyereket osszuk a nyugodtak közé.

Szemléletváltásra van szükség, vissza kell állítani a játék megfelelő szerepét a tanítási órákon, minél több játékot, játékos tevékenységet kell alkalmazni a tanítási-tanulási folyamatban. Hogy sikerüljön, a tanító magas fokú motiváltsága szükséges, aki hisz a játék erejében, magával tudja ragadni a gyerekeket. Közömbös, örömtelen nevelő irányításával sikertelen lesz még a játék is.