Skip navigation

4.2.3. A szemléletességet célzó módszer

Szemléltetés (demonstráció, illusztráció) Olyan oktatási módszer, amelynek során a tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik. A szemléltetés célja a képszerű gondolkodás fejlesztése, a fogalomalkotás megalapozása, a tanulói érdeklődés felkeltése, esetleg egy gyakorlati alkalmazás bemutatása. A környezetismeret tanításban az egyik leggyakrabban alkalmazható módszer. A szemléltetést akkor tudjuk hatékonyan alkalmazni, ha kapcsolódik a megelőző anyagrészekhez, témákhoz, jól követhető a bemutatás, és ha a lényegre irányítja a figyelmet. Felkelti a tanulók érdeklődését, természetes kíváncsiságát, ezáltal kiváltja a tanulók aktivitását, általa megfelelő lesz a visszacsatolás és a rögzítés. Mivel a szemléltetés az eszközökkel szorosan összekapcsolódik, ezért részletesebb magyarázat, a természetismeret tanításában felhasználható eszközök fejezetben lesz megtalálható.