Skip navigation

12.1.3. A szemléltető eszközök kiválasztásának szempontjai:

Az oktatási eszközök használata, az oktatási célok elérésének nélkülözhetetlen kelléke. Meglétük és minőségük azonban gyakran behatárolja az alkalmazható módszereket, munkaformákat, így hatást gyakorolhatnak az oktatási folyamat hatékonyságára. A taneszköz egy olyan kétélű „fegyver”, aminek alkalmazása erősítheti az oktatás tartalmát és céljait is, ugyanakkor egy rosszul választott eszközzel ellentétes hatást is kiválthatunk.

Minden oktatási eszköz alapvető feladata a tanár segítése abban, hogy a tanulók meglévő vagy új ismeretei mélyüljenek, rögzüljenek, más tanulási helyzetben is alkalmazhatók legyenek. Az oktatási eszközöket minden esetben a tanár választja meg, építi be abba a tanulási folyamatba, melyet az óra célja, didaktikai feladatai előirányoznak számára.

Az oktatási eszközök használata feltételezi a tanár módszertani gazdagságát, jártasságát az eszközhasználatban. A taneszköz kiválasztásánál szerepet játszik a tanár viszonyulása is az adott eszközhöz.

Az eszközök kiválasztását döntően meghatározza még a tanulók életkora, fejlettségi szintje, jártassága az adott eszköz használatában. Az sem elhanyagolható tény, hogy a kiválasztott taneszközzel rendelkezik-e az iskola, illetve azok állapota lehetővé teszi-e használatát. Fontos az is, hogy olyan eszközök – mint például a tankönyv, munkafüzet- minden tanuló számára biztosítottak-e. Mindezek az alkalmazás feltételeit meghatározó infrastrukturális tényezők.