Skip navigation

10.3. A tanítási dráma környezet-és természetismeret órán

A természetismeret tantárgy feladatai közé tartozik, hogy formálja a természeti és társadalmi valóságról alkotott gyermeki világképet. Amíg a tankönyvek felvillantják Földünk természeti és környezeti problémáit, foglalkoznak a szülőföld és a természet szépségeivel, bemutatják az alapvető helyes erkölcsi tulajdonságokat, magatartást, a munka fontosságát és szépségét addig a tanítási dráma, sokkal korszerűbb tanítási tartalmakkal tudja életszerűbbé („itt és most” történik) és hitelesebbé (a játszók a történet szintjén bevonódnak a játékba) tenni mindezt a gyerekek számára. Emellett az értelmi nevelés motivációs tényezőit is erősítheti, mint a kíváncsiság, csodálkozás, kétely, biztonságérzet vagy a feladatmegoldás öröme.