Skip navigation

8.3. A projekt lépései

  • Előkészítés, ráhangolás: a projekt sikere nagyban függ attól, mennyire sikerül a gyerekeket motiválni a projekt megvalósítására. A téma meghatározásában figyelembe kell venni a gyerekek érdeklődését, már itt is építünk önállóságukra. A pedagógus témajavaslataival irányítja a gyerekek választását, de javaslataik elfogadása, a pedagógus rugalmassága meghatározó a projektben való motiváltságuk tekintetében.
  • A cél, az elvárt produktum megfogalmazása, elemzés: ez időigényes folyamat. Pontosan meghatározzuk a projektünk célját, a produktum esetén a produktum minőségi jellemzőit. Különösen egy hosszabb, bonyolultabb projekt esetén, érdemes vissza-visszatérni a témához, esetleg létrehozni egy projekt-falat, ahol ötleteket, javaslatokat, képeket, cikkeket, könyveket lehet gyűjteni pedagógusnak és gyereknek egyaránt. A témához kapcsolódó minden műveltségterülethez tartozó órán érdemes a projekt sikeres kivitelezéséhez szükséges ismereteket felidézni. Lehetőség szerint, előkészítő, ráhangoló foglalkozást is tartsunk.  
  • Tervezés:
  • előzetes tervezés: pedagógus számára: meghatározzuk a projekt megvalósítása során mely ismereteket, készségeket, kompetenciákat akarjuk fejleszteni, megtervezzük a projekttevékenység időbeosztását és meghatározzuk szereplőit
  • feladat és tevékenységterv elkészítése: projektháló elkészítése, csoportok megalakítása, csoporttevékenységek kijelölése, csoporton belüli feladatok szétosztása, tervezés csoportban. 
  • Tervezet végrehajtása: a projekthez szükséges adatok begyűjtése, forrásanyagok, információk gyűjtése. Több napos projekt végrehajtásánál naponta meghatározzuk a napi teendőket. Ha a megvalósítás során a tervet módosítani kell, azt a pedagógus segítségével teszik meg a gyerekek. A bemutató, kiállítás, rendezvény stb. vagy termék elkészítése.
  • Bemutatás: a projekt legizgalmasabb része, amikor a csoportok bemutatják az elkészült produktumukat egymásnak vagy külső szemlélőknek. A projektek iránti motivációt nagyban növeli és fenntartja, ha a bemutató az elkészült produktumról nem csak a projektben résztvevők számára, hanem külső érdeklődők (az iskola többi diákja és pedagógusa, szülők stb.) is látható.  Fontos, hogy a tanár kérje ki a külső érdeklődők véleményét, a diákok nagyon kíváncsiak ezekre. (Poór 2007)
  • Értékelés, véleményezés, visszacsatolás: a projektek értékelésénél a hagyományos osztályzási módszer nem alkalmazható! A projektek esetében az értékelés célja a pozitív megerősítés. Értékeljük a produktum eredményességét, a tanulási folyamatok sikerességét, a csoportok együttműködési képességét. Az értékelést mind a gyerekek, mind a pedagógus elvégzik. Reflektív gyakorlat során mindenki elemzi a projekt során elért sikereit és hiányosságait. Tapasztalatainkat a projektnaplóban összegyűjtjük, mely a következő projekt tervezésénél segítséget nyújthat.