Skip navigation

13.3. A didaktikai feladat és a tanóra típusa közötti kapcsolat

A tanórák típusát egyértelműen az adott óra didaktikai feladatai határozzák meg. Ez alapján az alábbi alap óratípusokról beszélhetünk:

A fenti ábrán középen láthatóak a didaktikai feladatok, melyben az egymásba forduló nyilak utalnak arra, hogy a tanóra egy folyamat része, vagyis ezek a feladatok akár egy tanórán többször is megjelenhetnek, hisz az átfogó és komplex jegyeken kívül magán viseli az egyidejűség és az egymásutániság jellegét is. A motiváció után, az új ismeretek feldolgozása során az alábbi didaktikai feladatok ismétlődhetnek. Ennek a folyamatnak egy tanórán belüli ismétlődését, az egyes elemek időtartamát, mindig a tervező munkát végző tanár dönti el, számos körülményt figyelembe véve.