Skip navigation

7. fejezet: Séták, kirándulások, az erdei iskola szerepe a környező világ megismerésében

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje meg az tantermen kívüli környezeti nevelési lehetőségeket,   

- legyen képes szakszerűen megtervezni – szervezési és tartalmi szempontból is – egy kirándulást.

- legyen motivált az tantermen kívüli lehetőségek kihasználására.