Skip navigation

6. fejezet: Játék, játékosság a környező világ megismerésében

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje fel a didaktikai játék szerepét a tanítás-tanulás folyamatában,   

- legyen motivált a játékos óratervezésben,

- tudjon minél több játékos feladatot tervezni a különböző témákat feldolgozó környezetismeret órákhoz.