Skip navigation

13.1.1. Tervszerűség

Az oktatómunka alapvetően fontos jellemzője a tervszerűség. Ezt a különböző pedagógiai dokumentumok elkészítése és felhasználása biztosítja. A tervezéskor nagyon sok mindent kell figyelembe venni egy tanárnak. Nem elég a tankönyvet kinyitni és átnézni a következő leckét. A következőkben minden esetben egy tanítási óra megtervezésének problematikáját járjuk körbe. 

A jó tervezői munka előfeltétele:

  1. Ismerni kell a pedagógusnak azokat az alapdokumentumokat, amelyek alapján dolgozik. (NAT, Kerettanterv, helyi pedagógiai program, helyi tanterv)
  2. Saját maga által elkészített vagy átdolgozott (az adott gyerekcsoportra adaptált) tanmenettel esetleg tematikus tervvel kell rendelkeznie.
  3. Ismernie kell azokat a megelőző tapasztalatokat, melyekre az óratervezésekor építeni szeretne és a továbbhaladási irányt is, mivel a tanítási óra egy folyamat része.
  4. Figyelembe kell vennie a didaktikai alapelveket. (tudományosság, motiválás, aktivizálás, érthetőség, fokozatosság, rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, visszacsatolás, megerősítés)
  5. Tisztában kell lennie azzal, hogy a tanmenetben a különböző óratípusokra hány óra áll rendelkezésére témaegységenként.
  6.  Figyelembe kell vennie a tantárgy sajátosságait. (Pl.: környezetismeret tantárgy része, a tanulmányi séta, a kísérletek)
  7. Az adott intézményben a tanítás körülményeit, feltételeit ismernie kell. (Pl.: Van-e a teremben interaktív tábla? A terem elég tágas-e ahhoz, hogy csoportba rendeződve tudjanak dolgozni a tanulók?)
  8.  Figyelembe kell vennie az adott gyermekcsoport életkorát, összetételének sajátosságait.
  9. Tisztában kell lennie saját felkészültségének, módszertani gazdagságának, tanulásszervezésben való jártasságának szintjével.