Skip navigation

Szakirodalom

http://www.50waystohelp.com

Óhidy Andrea: Az eredményes tanítási óra jellemzői,

Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Budapest,

Új Pedagógiai Szemle 2005/12. pp. 100 -108.   

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html

http://mek.oszk.hu/10100/10122/html/ Arató Ferenc: A kooperativ tanulásszervezés paradigmatikus jellege