Skip navigation

5.3. Kísérletek

Az elemi természettudományos módszerek megismerésének, a természeti folyamatok megértésének, törvényszerűségek feltárásának hatékony módszere a kísérlet. Kísérletezés közben maradandó ismereteket kap a gyerek, motiváltsága magas szintű. A kísérlet mesterséges és szabályozott körülmények között végzett megfigyelés, ahol a tényezők külön-külön változtathatók, a változás jól látható vagy mérhető, igény szerint megismételhető.

A kísérlet kivitelezésének szempontjai:

 • Minden kísérletet gondosan elő kell készíteni, ki kell próbálni, a megfigyelési szempontokat meg kell tervezni.
 • Meg kell beszélni a kísérlet céljait – világos problémafelvetés.
 • Bemutatjuk a kísérleti eszközöket.
 • Megfigyelési szempontok meghatározása.
 • Kísérlet közben irányítani kell a gyerekek figyelmét.
 • Egy-egy tanuló bevonása motiváló erővel hat.
 • A kísérlet elemzésénél a gyerekek aktívan vegyenek részt.
 • A kísérlet végén a tapasztalatokat összegezzük és értékeljük.

A kísérlet lehet tanítói vagy tanulói. A tanulói kísérletek kivitelezésének szempontjai:

 • Mindig valamilyen kérdésből indulunk ki, mire vagyunk kíváncsiak.
 • Hogyan tudjuk megvizsgálni, mire van, hozzá szükségünk.
 • Kísérlet közben a gyerekek figyelmét irányítjuk.
 • Értékeljük, hogy feltételezésünk (hipotézisünk) igazolódott-e.
 • Csak veszélytelen kísérletet csináltatunk gyerekkel.

A kísérletek bemutatása és végrehajtása nem veszélytelen tevékenység, ezért a balesetvédelemre körültekintően figyeljünk:

 • Bekapcsolt hőforrást ne hagyjunk magára.
 • Folyadék melegítése azbeszt hálón történjék.
 • Folyadék csak állványba fogott edényben melegítsünk.
 • Forró vagy vegyszert tartalmazó edényt ne vigyünk körbe.
 • Gyufát csak egyenként gyújtsanak.
 • Csak épp üvegedényeket használjunk.
 • Üvegedények mosogatását csak tanár végezze.
 • Vegyszert kóstolni szigorúan tilos (itt sót és cukrot is).
 • Ismeretlen anyagot szagolni tilos.
 • Kísérletet mindig tálcán és egyenes asztalon végezzenek.
 • Vegyszeres kézzel szájukhoz, szemükhöz ne nyúljanak.
 • Kísérletezés után kezet mosunk.

A kísérletek ugyan sok időt vesznek igénybe, de pedagógiai értékük nagy, a gyerekek élmény által kapott tapasztalatokhoz jutnak.

Az iskolák gyakran küzdenek szemléltető és kísérleti eszközök hiányával, sokszor a kísérletezés elmaradásának kifogásaként is említik. Ezen segíthet, ha a környezetismeret és technika tantárgy tantervét valamelyest sikerül összehangolni. Technika órán több környezetismereti témához készíthetünk eszközt, környezetismeret órán pedig értelmet adhatunk több, technika órán elkészített munkadaraboknak.