Skip navigation

3.2. A tankönyvön kívüli forrásanyagok használatának célja, helye és szerepe a tervező munkában (Mikor hatékonyabb a tankönyvön kívüli forrásanyag használata az oktatási folyamatban?)

  • Amikor az egészséget károsító szokásokra szeretnénk a figyelmet fordítani.
  • Szeretnénk a reklámok manipulatív és fogyasztásra ösztönző magatartásformálására rávilágítani.
  • Tudatosítani akarjuk a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét.
  • Be szeretnénk mutatni a hazai életközösségek legfontosabb környezeti tényezőit, azok változását; megértetni az élőlények és környezetük (élő-élő, élő-élettelen) közti sokirányú kölcsönhatást, amelyek fenntartják az életközösség viszonylagos egyensúlyát.
  • Beláttatni, hogy az életközösségek viszonylagos egyensúlyát az ember a környezetszennyezéssel és az élőlények pusztításával károsan befolyásolja;
  • Tudatosítani a leggyakoribb szennyező anyagok forrását és környezetre gyakorolt hatását;
  • Amikor fel szeretnénk hívni a figyelmet a természeti és kulturális értékek védelmének fontosságára

Ha gyakoroltatni szándékozunk a környezetvédelmet szolgáló tevékenységeket és a természetben való helyes viselkedést. (http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html)