Skip navigation

Szakirodalom

Horváth Attila: Kooperatív technikák, 1994, OKI, Budapest.
Kagan,S.: Kooperatív tanulás, 2001, Önkonet, Budapest.

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm