Skip navigation

11.2.1. Az interaktív táblahasználat előnyei

  • Változatossá teszi az oktatás folyamatát
  • Rendhagyó formája önmagában is motiválóan hat a gyerekekre
  • Ez a forma ma nagyon közel áll a digitalizált világunkhoz, amibe a mai gyerekek születtek, képességeik is ehhez „szocializálódtak” leginkább.
  • Komplex élményt nyújt (minden érzékszervre hat)
  • A gyerekek figyelme koncentrált
  • Teljesítményük önmaguk számára is könnyen lemérhető, a különböző szintek vagy feladatok teljesítése és az értük járó jutalom (pontok, szóbeli dicséret) motiváló erejűek
  • Egyénileg érdekeltté teszi őket a tanulásban.
  • Hipertextuális jellegűek – a tanulók, a program feldolgozását saját maguk számára egyedivé tehetik, amennyiben a tanuló válogathatja ki, hogy melyik feladatot, milyen sorrendben kívánja megoldani. Így egy egyedi tudás, ismeret és készség fejlesztése valósul meg. Erre azonban nem minden program alkalmas, mivel az ismeretanyag, sokszor lineárisan épül egymásra. Az oktatóprogramok ugyanis nemcsak feladatbankot, hanem magyarázatokat is tartalmaznak. Ma már egyre több ilyen internetes oldal is van, ahová regisztrációval lehet belépni és lehetőség van a gyakorló feladatok és a hozzátartozó magyarázatok megismeréséhez. Kisiskolás korban azonban nem szabad elfeledkezni az internethasználat veszélyeiről, fokozottan védenünk kell a gyerekeket.