Skip navigation

4.2. Hagyományos módszerek a tanításban

Ha a direkt ismeretelsajátítási modellből indulunk ki, akkor a hagyományos módszerek közé az alábbiakat soroljuk: előadás, kiselőadás, magyarázat, elbeszélés, beszélgetés, vita