Skip navigation

13.2.1. A tanítási óra menete

A tanítási óráknak van egy általános felépítése, amely minden tanórára jellemző, bármely óratípusra gondolunk.

  1. Bevezető rész: mely célja lehet a tanórára hangolás, az előzetes ismeretek felelevenítése, esetleg az előzetes ismeretek számonkérése, motiváció

  2. Célkitűzés: célja a tanulók informálása a tanóra témájáról, a tanóra témájának konkretizálása

  3. Főrész: amely vagy az új ismeretek feldolgozását, rögzítését vagy az ismereteket szilárdító, rendszerező feladatsorokat tartalmazza. Az ellenőrző óra esetén a főrészében az alkalmazó ellenőrzés kollektív illetve egyéni alkalmazásának megtervezése történik.

    A főrészben különböző hangsúllyal jelenik meg az ellenőrzés, attól függően, hogy didaktikai szempontból milyen óra tervezése a feladat.

  4. Ellenőrzés, értékelés: célja a kitűzött nevelési és oktatási feladatok mentén egyénre szabott, pozitív, előremutató, fejlesztő hatású értékelés.