Skip navigation

9.2.2. Csoporton belüli szerepek:

A jegyző a csoportmunka nyelvi helyességéért, stilisztikájáért felel, egyben a közösen megoldandó írásos feladatokban övé az irányító szerep.

Időfelelős feladata, hogy a csoport a megadott időhatáron belül végezze el a rábízott munkát.

Feladatfelelős irányítja a csoporton belüli kommunikációt, és a csoportot a feladat jó megoldásában segíti.

A szóvivő feladata az elkészült megoldások bemutatása a többi csoportnak és egyben beszámol a csoport munkájáról.