Skip navigation

9.1.2. Tanári szerep

A kooperatív tanítási technika alkalmazása nemcsak a diákoknál, hanem a tanárnál is bizonyoz készségek, kompetenciák meglétét feltételezi. Ilyenek pl: az oldott biztonságot teremtő légkör, tolerancia, empátia, partnerség, bizalom, holisztikus és konstruktivista szemléletmód, együttműködési készség. Ebből a tanári attitűdből következik, hogy a kooperatív együttműködésen alapuló tanári technikák alkalmazása során megváltozik a tanár szerepe. Segítő, támogató és koordinátori szerepköre fog dominálni a döntések meghozatalában, a tanulásszervezésben, a feladatmegoldásban és az értékelésben.

A kooperatív módszerek hatékonyságát számos empirikus kutatás igazolta már, s mára az is bebizonyosodott, hogy eredményességben döntő jelentősége van a csoportok elé kitűzött céloknak és az egyéni felelősségnek. Nemcsak az osztályon belüli kapcsolatok kialakításának minőségét erősíti, hanem az ön és társértékelés fejlődéséhez is hozzájárul.