Skip navigation

2. fejezet: A környezeti nevelés módszerei II.

Célkitűzés

A hallgató

- legyen tisztában az iskolába lépő gyermek jellemzőivel, különös tekintettel a környezeti nevelés szempontjaira,

- legyen tisztában a környezeti nevelés pedagógiai feladataival,  

- legyen képes fenntarthatósági témák feldolgozására és feldolgoztatására.