Skip navigation

7.1. Séták, kirándulások

A gyerekek környezeti nevelési, életre készítési folyamatának a lehető legjobb helyszíne a természeti környezet. A természetben realizálódó természet közeli pedagógia érve, hogy aki csak könyvekből vagy a televízióból ismeri az élőlényeket, aligha fog könnyeket ejteni utánuk, még ha valaki meg is tanította neki, hogy ezek mennyire fontosak az emberiség fennmaradása szempontjából. Csak attól várható el, hogy mindez fontos legyen számára, hogy hétköznapi cselekedeteivel is fennmaradásukért tegyen, akit a természet szépségei érzelmileg és testközelben is megérintenek. Ezért kell a gyerekeket többet kivinni a természetbe, és ne mindig csak didaktikai céllal, hanem engedjük meg, hogy érezzék milyen az erdő részének lenni, élvezhessék a patak csobogását, az erdő csendjét vagy a madarak énekét. Mutassuk meg a természet egészlegességét.  

Több szempont szerint csoportosíthatjuk a természetben töltött alkalmakat:

  • Feladat szerint: ismeretanyag bővítés, attitűdformálás, környezetvédelmi akció stb.
  • Didaktikai szempont szerint – tananyag feldolgozását megelőző, feldolgozó, ismétlő, alkalmazó stb.
  • Tantárgyak szerinti: környezetismeret, technika stb.
  • Résztvevők szerint: egy osztály, évfolyam, szülőkkel stb.
  • Időtartam szerint: órarészlet az udvaron, séta a közeli parkban, napos kirándulás, több napos erdei iskola.

A séta, kirándulás, erdei iskolai program, teljes értékű, személyes élményre alapuló tanulmányi és pedagógiai munka, mely nagyon gondos előkészítést igényel. Az előkészítés két részből áll, van egy szervezési része, ahol megtervezzük és megszervezzük az utazás módját, a hátizsákok tartalmát, a segítők körét. A tartalmi tervezés és szervezés megkívánja a helyszín megismerését, annak eldöntését, hogy mit kívánunk a gyerekekkel megismertetni, milyen módszerrel, milyen feladatokat fognak megoldani, milyen feladatlapot használnak. Ha a helyszínünk állatkert vagy múzeum, ahol zoopedagógus, múzeumpedagógus dolgozik, érdemes felvenni a kapcsolatot vele, sokat segíthet a helyszíni feladatok összeállításában.

A séták, kirándulások esetében alkalmazzunk páros- vagy kiscsoportos munkaformát, adjunk a csoportoknak olyan feladatokat, melyekről még lehetőleg a helyszínen be tudnak számolni.

Visszatérve az iskolába, dolgozzuk fel a tapasztalatokat, meséljük el az élményeket, készítsünk valamilyen maradandó produktumot, melyet az osztályban vagy az iskola épületében ki is állíthatunk.