Skip navigation

Szakirodalom

Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete. Budapest: Marcibányi Téri Művelődési Központ. 1993.

Kaposi László: Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1995.

Kaposi László (szerk.): A dráma tanítása segédlet az 1-4. évfolyamon tanítók számára Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Szada, 2005. pp. 5-24.

Neelands, Jonathan: Dráma a tanulás szolgálatában. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1994. pp.70-76. pp. 100-106.

Takács Gábor: A dramatikus tevékenység rendszerezése. In: Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére.  Kézikönyv a képzők számára, HEFOP 2.2.1 program. Budapest: sulinova, 2005. pp.35-41.  

Takács Gábor: A magyarországi színházi nevelés egyik fő intézménye, bázisa: Káva Kulturális Műhely; In: A drámapedagógia, mint tudomány. Tananyagfejlesztés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Budapest: Új Helikon Bt. 2008. pp. 49-61.

http://www.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2025