Skip navigation

4. fejezet: A hagyományos módszerek alkalmazása a környezet- és természetismeret tanításában

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje meg a hagyományos módszerek alkalmazásának lehetőségeit a környezet-és természetismeret tanításában,

- legyen képes alkalmazni ismereteit a mindennapi tervezőmunkája során. Tudatosan használja a megismert módszereket a gyakorlatban.