Skip navigation

1.1.1. A fenntarthatóság pedagógiája

A 90-es évektől a környezeti nevelés fogalma helyett gyakran a fenntarthatóság pedagógiáját használjuk. A környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiájának része. A fenntarthatóság gondolatának előtérbe kerülése egyre sürgetőbb az emberiség jövőjét tekintve. A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára történő megőrzésével egyidejűleg.

A környezeti problémák nem kezelhetőek a szélesebb gazdasági és társadalmi összefüggések figyelembe vétele nélkül, mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, programok kidolgozása során, illetve a konkrét intézkedésekben, cselekvésekben. (Például: a nemzeti parkok területén gazdálkodók, vagy nyaralók igényeit, érdekeit együtt kell megoldani a természetvédelem igényeivel, érdekeivel.)

A fenntartható fejlődés pedagógiai szempontjait, koncepcióit a fenntarthatóság pedagógiája képviseli, amely egy újfajta környezetszemlélet, a globális gondolkodás, egy komplex személetmód kialakítását segíti. A fenntarthatóság pedagógiája egy egész életen át tartó tanulási folyamat, ahol a jövőképeknek van határozottabb szerepe. A fenntarthatóság pedagógiájában a természet ismerete társadalmi valóságismerettel párosul, melyet hatékonyabb pedagógiai módszerekkel, új tanítási-tanulási elvekkel valósítható meg. A fenntarthatóság pedagógiájában a környezeti konfliktusok kezeléséhez a kritikus gondolkodás fejlesztésére, a döntési készségek alakítására van szükség. A fenntarthatóság pedagógiájának legfontosabb szempontjai a tudatosság, az ismeret, az értékek, a részvétel szempontjai.

A környezettudatos magatartás kialakulása, - ahol tekintettel vagyunk a fenntartható fejlődés szempontjaira, a természeti források védelmére - hosszú, sokoldalú folyamat, a gyermekkorban elkezdett fejlesztés döntő hatású.  A pedagógus feladata a gyermekek magatartásának, tudásának, attitűdjeinek, értékrendjének, érzelmi viszonyulásainak, szokásainak formálása. A megjelenő és megvalósuló nevelői megnyilvánulás a szociális tanulás (modellkövetés) során leképeződhet, azaz a tanuló követi a nevelőjét, utánozza magatartását.

Példák a fenntarthatóság pedagógiájának témáiból: vásárlói szokások, ökológiai lábnyom, klímaváltozás.