Skip navigation

3.3. Egy példa a rendhagyó eszközhasználatra

Nemcsak a környezetvédelemben dolgozó aktivisták, hanem fiatal művészek is fontosnak érezték a fenntarthatóság szemléletének jótékony reklámozását, ezért megterveztek 50 olyan piktogramot, amely a mai kor emberének, a mai kor eszközével, azaz egyszerű jelek és a hozzájuk tartozó magyarázat segítségével népszerűsítették a törekvést. (http://www.50waystohelp.com)

A piktogram olyan eszköz, mely lehetőséget ad a gyerekeknek a kreatív gondolkodásra, az összefüggések és a lényeg megfogalmazására. Ösztönzi őket, hogy saját szavaikkal a saját maguk számára le tudják fordítani, amit látnak és alkotó fantáziájuk segítségével tovább tudják gondolni. Az ábrák egyszerűsége hozzásegíti őket ahhoz, hogy jelentését ne távolítsák el a saját életüktől, ezáltal késztetést éreznek arra, hogy kipróbálják, megvalósítsák, azt, amit számukra üzen.

A feldolgozáshoz leginkább a kooperatív technikák alkalmazása a legcélszerűbb. (http://mek.oszk.hu/10100/10122/html/ Arató Ferenc: A kooperativ tanulásszervezés paradigmatikus jellege) A csoportos együttgondolkodás, alkotó tevékenységen alapuló ismeretszerzés és közös felelősségvállalás biztosítja azt, hogy a tanulókban a környezeti problémák megvilágítása nem félelmet okoz, hanem inkább cselekvésre továbbgondolásra ösztönöz.

A feldolgozást mindenképpen 4. évfolyamtól érdemes kipróbálni, ahol a gyerekek már jártasak a technika alkalmazásában és már képesek olyan absztrakciókra, ami a logók értelmezéséhez szükséges.