Skip navigation

Szakirodalom

Arató Ferenc - Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe PTE BTK, Pécs, 2006.

Bárdossy Ildikó: A produktív tanulás főbb összetevői és feltételei. in: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III., Pécs, JPTE Tanárképző Intézete, 1999. pp. 20-21.

Horváth Attila: Kooperatív technikák, 1994, OKI, Budapest.
Kagan,S.: Kooperatív tanulás, 2001, Önkonet, Budapest.
Lénárd Sándor - Rapos Nóra: MAGtár, 2004, OKI, Budapest.
M. Nádasi Mária: A pedagógiai projekt, 2003, Gondolat Kiadói kör, Budapest

Óhidy Andrea: Az eredményes tanítási óra jellemzői, Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Budapest, Új Pedagógiai Szemle 2005/12. pp. 100 -108.

Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése, 2003, Gondolat Kiadói kör, Budapest

http://www.ofi.hu/tudastar/problemak-kerdesek/oktatasi-modszerek

A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése III. kötet Hatékony tanulás

http://www.mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf

http://www.hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm

http://jos.hu/Konyv/0013/index.html