Skip navigation

Szakirodalom

Hegedűs Gábor: Projektmódszer I-III. KTF, Kecskemét, 1998.

Hegedűs Gábor: Projektpedagógia, KFTFK, Kecskemét, 2002.

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv, IFA-OKI, Budapest, 1991.

M. Nádasi Mária: Projektoktatás, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK, Budapest, 2003.

Poór Zoltán (szerk.): Projektfolyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában. Veszprém, Tanárok Európai Egyesülete, 2007.