Skip navigation

Bevezetés

Ezt a kiadványt tanító szakos hallgatók és mentorképzések hallgatói számára készült.

Korunk legjelentősebb kihívása, az egyre erősödő globális problémák megoldásának keresése minden jó szándékú ember számára fontossá kell, hogy váljon. Pedagógusként, azzal is tisztában vagyunk, hogy a környezetbarát attitűd kialakulásának, kialakításának hatékonysága az életkortól nagyban függ. E tekintetben az óvodás és kisiskolás korban kialakított szokások meghatározóak.

Először a környezeti nevelés, majd a 90-es évek végétől a fenntarthatóság pedagógiája fogalmazta meg a korai szokásformálás pedagógiai feladatait, melyeket hatékonyan csak megfelelő módszerek alkalmazásával tudunk megvalósítani. A fenntarthatóság pedagógiája olyan kompetenciák kialakítását feltételezi, mint többek között a kritikus gondolkodás, a döntéskészség, a társas készségek, a felelősség és cselekvő készség, melyek a hagyományos módszerekkel egyáltalán nem fejleszthetők.

Bár a szándék és az igény a pedagógusokban megvan a környezettel békességben megélő ember attitűdjének kialakításában, egyet értenek a korai szokásformálás hatékonyságával, ismerik és elfogadják a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának feladatait, mégis a pedagógiai gyakorlatban a módszerek változása nagyon lassú. A módszertani változások tehetetlensége a cél sikerességét is veszélyeztethetik.

Mind a közoktatásban, mind a pedagógusképzésben el kell érni, hogy a pedagógusok alkalmazzák a fenntarthatóság pedagógiáját támogató korszerű módszereket, alkalmazzák a projektmódszert, a kooperatív technikák és az élménypedagógia módszereit. Szorgalmazzák a kritikai gondolkodást az elemi természettudományos kísérletek, bemutatók alkalmával.

A szerzők arra törekedtek, hogy a természetismeret tanórai, tanórán kívüli, valamint az iskolán kívüli tanításához szükséges pedagógiai eljárásokat, oktatási módszereket és tanulási munkafolyamatokat mutassák be.

A korszerű módszerek előtérbe kerülésével reméljük a gyerekek motiváltságának emelkedését, pedagógiai hatékonyságunk növekedését, a megfelelő attitűdök kialakításával a természeti problémák enyhülését, végső soron a jövőnk szebbé tételét, a jövő generációinak esélyét. 

Bízunk a kiadvány sikeres felhasználásában.

A szerzők