Skip navigation

5. fejezet: Az elemi szintű természettudományos megismerés módszerei

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje meg a fogalomalkotás kisiskolás kori jellemzőit,

- legyen képes bemutatni és alkalmazni, az elemi természettudományos módszereket,

- legyen képes a gyerekek érdeklődését felkelteni és fenntartani a természettudományi kérdésekben.