Skip navigation

2.1. A környezeti nevelés pedagógiai – pszichológiai jellemzői

Cél

A környezettudatos, ökológiai szemléletű magatartás kialakítása a környezetismeret oktatás és környezeti nevelés kiemelt feladata. Időszerűségét a környezeti problémák sokasodása, az ember környezethasználói magatartásának minősége mutatja. Mind a környezettudatos, mind a felelősségteljes környezethasználói magatartás kialakításának hatékony időszaka a gyermekkor.

A környezeti nevelésben tevékenységközpontú felfogásmódnak kell előtérbe kerülni. Módszerei között a tapasztalásra épülő, sok játékot, dramatikus elemet, kiscsoportos felfedeztető tevékenységet, művészeti és a természettudományos nevelés elemeit is alkalmazzuk. A tanulási tevékenységet nem csak a kognitív szférában értelmezzük, a környezeti nevelés a személyiség egészére irányul, alakul az értékrend, az erkölcs, a jellem, a szokások.