Skip navigation

Szakirodalom

Havas Péter: A természettudományos fogalmak alakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

Havas Péter – Csonka Csabáné: Alternatív környezetismeret, KTF, Kecskemét, 1991.

Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyermekekben?, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2002.