Skip navigation

Felhasznált és javasolt irodalom

Agárdy Sándor: Praktikum az óvodai és iskolai környezeti neveléshez mindenkinek, Aqua Kiadó, Budapest, 1995.

Arató Ferenc - Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe PTE BTK, Pécs, 2006.

Bárdossy Ildikó: A produktív tanulás főbb összetevői és feltételei. in: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában III., Pécs, JPTE Tanárképző Intézete, 1999. pp. 20-21.

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit- Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetősége a tanárképzésben, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2002.

Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek, OKKER Kiadó, Budapest, 1997. pp. 202-208.

Bolton, Gavin: A tanítási dráma elmélete. Budapest: Marcibányi Téri Művelődési Központ. 1993.

Brown, G. A. – Armstrong, S.: Explaining and explanations. In: Wragg, T. (ed.): Classroom teaching skills. London: Croom Helm, 1984. pp. 121-148.

Esztergályos Jenő: Oktatójátékok kisiskolásoknak, Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, 1997.  

Falus Iván: Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. pp. 231.-233. pp. 286-290. pp. 301-305. p. 336.

Joy Palmer – Philip Neal: A környezeti nevelés kézikönyve, InfoGroup Kft. Budapest, 1998.

Havas Péter: A természettudományos fogalmak alakulása, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980.

Havas Péter: A fenntarthatóság pedagógiája IN: A fenntarthatóság pedagógiája, KFRTF Debrecen, 2000.

Havas Péter – Csonka Csabáné: Alternatív környezetismeret, KTF, Kecskemét, 1991. pp. 39-42.

Hegedűs Gábor: Projektmódszer I-III. KTF, Kecskemét, 1998.

Hegedűs Gábor: Projektpedagógia, KFTFK, Kecskemét, 2002.

Herczog Krisztián: Drámapedagógia az olvasóvá nevelés szolgálatában tanulmánya alapján Elektronikus könyv és nevelés (feltöltés ideje: 2009. október 1.) Letöltés: 2012. április 22.

http://www.epa.oszk.hu/01200/01245/00044/hk_0904.htm 

Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv, IFA-OKI, Budapest, 1991.

Hortobágyi Katalin: Erdei iskola: "Ahol a fáktól jobban látni az erdőt" IFA-OKI, Budapest, 1993. pp. 21-34.

Horváthné Papp Ibolya: Komplex természetismeret, Babits Kiadó, Szekszárd, 2009.

Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária: Pedagógiai tervezés, Comenius Bt., Pécs, 2000. p.112.

Joseph Cornell: Kézenfogva gyerekekkel a természetben, MKNE, Budapest, 1999.

Kagan Spencer: Kooperatív tanulás, Önkonet, Budapest, 2000.

Kaposi László: Drámapedagógiai olvasókönyv. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1995.

Kaposi László (szerk.): A dráma tanítása segédlet az 1-4. évfolyamon tanítók számára Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Szada, 2005. pp. 5-24.

Kosztolányi Istvánné (szerk.): Az erdei iskola hasznos könyve, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

Kovács György – Bakos Éva: Játékpedagógiai ismeretek, Center-Print Kft. Debrecen, 2005.

Kropog Erzsébet: Környezettani vizsgálatok, Műszaki Kiadó, Budapest, 2000.

Lehoczky János: Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata RAABE, Budapest, 1999.

M. Nádasi Mária: Projektoktatás, Gondolat Kiadói Kör ELTE BTK, Budapest, 2003.

Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, Volos Kiadó, Mogyoród, 1997. p. 71. p. 105. pp. 128-130. 132-133. pp. 137-143. p. 186-188.

Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyermekekben?, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2002.

Neelands, Jonathan: Dráma a tanulás szolgálatában. Budapest: Magyar Drámapedagógiai Társaság, 1994. pp.70-76. pp. 100-106.

Óhody Andrea: Az eredményes tanítási óra jellemzői, Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Budapest, Új Pedagógiai Szemle 2005/12. pp. 100 -108.

Pedagógiai Lexikon I. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997. p. 120. p. 283.

Pedagógiai Lexikon III. kötet. Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997. pp. 67-68. pp. 370-371. p. 393. p. 450.

Poór Zoltán (szerk.): Projektfolyamatok a gyermekkori nyelvpedagógiában. Veszprém, Tanárok Európai Egyesülete, 2007. pp. 13-20. p.113.

Takács Gábor: A dramatikus tevékenység rendszerezése. In: Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének elősegítésére.  Kézikönyv a képzők számára, HEFOP 2.2.1 program. Budapest: suliNova, 2005. pp.35-41.  

Takács Gábor: A magyarországi színházi nevelés egyik fő intézménye, bázisa: Káva Kulturális Műhely; In: A drámapedagógia, mint tudomány. Tananyagfejlesztés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Budapest: Új Helikon Bt. 2008. pp. 49-61.

Trencsényi László: Művészetpedagógia. Elmélet, tanterv, módszer, OKKER, Budapest, 2000.

Veszprémi László: Didaktika, APC Stúdió, Gyula, 2000. pp. 265.-266.

Zágon Bertalanné (szerk.): Értékelés osztályozás nélkül, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001.