Skip navigation

11. fejezet: A munkáltatás módszere

Célkitűzés

A hallgatók

- szerezzenek ismereteket a munkáltatás módszeréről és annak alkalmazási lehetőségeiről,  

- bővüljön módszertani eszköztáruk és ez által, az ismeretátadás helyett a kompetenciaalapú fejlesztésre legyenek képesek.