Skip navigation

1.1. A környezeti nevelés célja, feladatai

Cél

A környezeti nevelés célja a környezettel harmóniában élő, környezettudatos gondolkodású ember nevelése, aki odafigyel környezetére, ehhez megfelelő tudással, beállítottsággal, motivációval bír.

Míg a hagyományos környezetismeret tantárgy célja a természeti és épített környezetben való eligazodáshoz szükséges megfelelő tudás megszerzése, addig a környezeti nevelés esetében a megfelelő környezeti attitűd kialakítása a cél. Míg az előbbi esetben tanításról, az utóbbiban nevelésről beszélünk. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakításához nem elegendőek önmagukban a kognitív követelmények. A megszerzett tudás mellett az érzelmi viszonyulás és a környezetbarát szokásrend kialakítása is kívánatos. Az egyéni magatartás és szokások változása érdekében el kell fogadni a fenntartható élet etikáját. A környezeti nevelés az érzelmi ráhatást és a szokásformálást hasonló fontosságúnak tartja, mint az ismeretek megszerzését. Legtöbb szokásunk alapja a korai életkorhoz kapcsolódik, mélyen begyökerezve tudatalattinkba, irányítva későbbi cselekvéseinket, döntéseinket. A kisiskolás kor aktív szakasz a környezettudatos magatartás, az ökológiai szemlélet formálása szempontjából.