Skip navigation

7.3. Erdei iskola

Mi is az erdei iskola? Nem egy épület az erdőben, nincs tantestülete, nem kell hozzá osztályterem, nem csengetnek ki-be, jó esetben nem osztályoznak, nemcsak pedagógusok nevelik a gyerekeket. „Olyan, mint a tengeri malac.” – mondta Lehoczky János: sem nem tengeri, sem nem malac. Maga a név gyűjtőfogalma minden olyan iskolának, amelyek a működésük szerves részeként a szorgalmi időben időlegesen természeti környezetbe helyezik ki tevékenységük színterét. Egyben fantázianév is, mivel változatos helyszínen lehet. Nem feltétlenül erdőben találhatók, hanem lehetnek tanyavilágban, vizes élőhelyek közelében, városban. Ha erdőben van, akkor sem jelenti azt, hogy az erdővel, és csak az erdővel foglalkoznak. (Hortobágyi 1993)

Az erdei iskola:

  • Az iskola pedagógiai programjának integráns része, mert az erdei iskola akkor éri el célját, ha az iskola pedagógiai programjának tartalmi részét képezi, szakszerű előkészítés után valósul meg, a tantestület érintettjei közösen dolgozzák ki, és hosszú, akár évekig tartó feldolgozása, felhasználása tervszerűen történik.       
  • Helyi tantervi tartalom megvalósulását szolgálja, vagyis egyedi, a tanulók igényeihez, lehetőségeihez, képességeihez, hiányosságaihoz igazodik.  
  • Többnapos, elsősorban a nevelés (szocializáció, élethelyzetek megélése, önállósodás, saját tempóval tanuló-dolgozó gyerekek, stb.), de a tananyag megvalósítása (hosszabb projektek, többlépéses feladatsorok, többféle, kitartó adatgyűjtés, az adatok sokoldalú feldolgozása, stb.) érdekében is szükség van a többnapos kint létre: alsóban minimum 3 nap, felső tagozatban minimum 5 nap.
  • Intézmény székhelyétől különböző helyszínű.
  • Szorgalmi időben megvalósuló

Mivel a tananyag bizonyos szeleteinek elsajátítása, gyakorlása, az elméleti ismeretek gyakorlati megtapasztalása történik, nem maradhat ki a tanuló belőle. A jól átgondolt erdei iskolai program során a tananyag azon elemeit dolgozzák fel, melyek megértése, a kellő jártasság megszerzése tantermi körülmények között kevéssé hatékony.

A környezethez illeszkedő nevelési-tanulásszervezési egység

  • A tanuló aktív, együttműködő, cselekvő tevékenységére épít

Kapcsolódik a természeti, épített és szociokulturális környezethez.