Skip navigation

13. fejezet: Óratípusok, óratervek

Célkitűzés

A hallgató

- ismerje a tanórák fő típusait, célját, azok szerepét és helyét a környezet- és természetismeret tanításának folyamatában,

- legyen képes az adott óratípusokkal adekvát tevékenységsort összeállítani,

- bővüljön módszertani ismerete. Éves és napi szintű tervező munkájában domináljon a tudatosság.