Skip navigation

9.4. Oktatási stratégia kialakítása kooperatív módszer alkalmazásával

A megfelelő módszer kiválasztásánál több szempontot is figyelembe kell venni.

  • Óratípus (Mivel minden módszer más-más funkcióban hatékonyabb a többinél)
  • Tananyag tartalma
  • A tanulók életkora, tapasztalata a módszer használatában, mivel a módszereknél különböző egymásrautaltság mértéke
  • Tevékenységi formák
  • A munkára szánható idő (Pl: A szakértői mozaik módszeréhez kevés a 45 perces hagyományos órakeret)
  • A tanár módszertani felkészültsége
  • A tanár gyakorlottsága a tanulásszervezésben